Bazén Lagúna

Výstavba tohto bazéna s celkovou plochou 3 800m2 sa začala 20. marca 2004. Generálnym dodávateľom stavby sa na základe výberového konania stal STAVMONT Želiezovce.

Celé stavebné dielo pozostáva z dvoch objektov:
– samotný bazén s umelým vlnobitím a strojovňa s vyrovnávacou nádržou
– prevádzkové súbory, ktoré tvorí technológia výroby umelých vĺn a úprava vody a elektročasť

Pri zemných prácach súvisiacich s výstavbou tohto bazéna bolo vykopaných a premiestnených cca 5000m3 zeminy a zabudovaných viac ako 2200m3 betónu.

Rozpočtové náklady stavby sú do 40 mil. Sk. Bazén je zásobovaný termálnym prameňom kúpaliska, kde výstupná teplota vody je 39°C. Táto voda je zmiešavaná so studenou vodou, získanou z vlastných zdrojov na teplotu cca 30°C.

Bazénová voda je nepretržite upravovaná filtračným systémom, pozostávajúci zo šiestich samostatných jednotiek. Piesková náplň filtrov zaistí dokonalé prečistenie recirkulovanej vody.

Vlnobitie je vytvárané mechanickými zariadeniami, ktoré sú zabudované v bazénových komorách pri strojovni. Intenzita vlnobitia sa dá nastaviť pomocou frekvenčných meničov. Hĺbka vody bude od 5cm pri vstupe do bazéna až do 150cm pred zariadeniami, ktoré vytvárajú vlnobitie.

Technologickú časť recirkulácie a filtrácie dodávala a montovala fi. ASIO-SK s.r.o. Bytča, elektrotechnické zariadenie firma VILL-KISS, technológiu vytvárania umelých vĺn firma METALCO.

Okolo bazéna je vybudovaná vymývanou dlažbou spevnená plocha s lehátkami a slnečníkmi.

Vybudovanie spevnenej plochy a prístupových chodníkov zrealizovala firma KOREKT Komárno.

Dobrým zosúladením prác jednotlivých zhotovovateľov bolo docielené, že celé stavebné dielo bolo zrealizované za 3,5 mesiaca. Bazén s vlnobitím zvýšil kapacitu kúpaliska až o 5000 osôb – preto v blízkosti bazéna boli vybudované nové stánky s 15 predajňami a 2 nové sociálne zariadenia .V rámci skrášlenia tejto časti areálu bol kompletne zrekonštruovaný detský bazén. V tesnej blízkosti detského bazéna sme vybudovali aj detské ihrisko pre našich najmenších, zodpovedajúce európskym normám, v hodnote 0,5 mil. Sk. Zachovaná pôvodná zeleň spolu s novovysadenými stromami a novovybudovaná deliaca stena s Florinou, skrášlená kvetmi, vytvára príjemnú bariéru medzi detským bazénom a bazénom s umelým vlnobitím.