Storno

 
Pokiaľ dôjde k stornu pobytu z mojej strany, zo strany kúpaliska, resp. pandémie, záloha sa vracia v plnej výške.


Ak dôjde k stornu pobytu zo strany klienta, treba ho samozrejme nahlásiť čím skôr.

Uvoľnená izba sa začne ihneď ponúkať ďalším záujemcom a pokiaľ sa prenajme za plnú cenu, záloha sa vracia v plnej výške.
Pokiaľ sa izba bude musieť prenajať formou LAST MINUTE so zľavou, vráti sa záloha znížená o výšku poskytnutej zľavy.
Pokiaľ sa izbu už prenajať nepodarí, záloha sa nevracia – tento prípad je však naozaj veľmi zriedkavý.

Samozrejme sa snažíme prihliadať na okolnosti storna aj z „ľudského“ hľadiska a vždy sa snažíme situáciu vyriešiť tak, aby bol zákazník spokojný a rád sa k nám vrátil.