ŠTÚROVO A OKOLIE

 

Štúrovo je najjužnejšie položeným mestom Slovenska.

Mesto vďaka výhodnej polohe bolo osídlené už v praveku. V dobe rímskej ríše bolo dôležitým dunajským brodom. V 6. storočí tento priestor osídlili Slovania a Avari. Prvú písomnú zmienku o obci nájdeme v zakladajúcej listine opátstva v Hronskom Sv. Beňadiku z roku 1075. Osud krajiny bol spečatený, keď v roku 1541 Turci obsadili Budín. V miestach, kde stojí dnešný kostol, vybudovali silné predmostie – pevnosť „Džigerdelen Parkany“. Po oslobodení spod tureckého jarma sa mesto zapisuje do dejín Európy. Získalo mýtne a prievoznícke, neskôr aj jarmočné právo.

Najvýznamnejším prírodným pokladom regiónu je prameň termálnej vody s teplotou 39,7°C a termálny komplex Vadaš na ploche takmer 25 hektárov, ktorý ponúka široký sortiment služieb.

Keďže mesto leží na brehu rieky Dunaj, turisti hojne využívajú možnosti, ktoré sa týmto ponúkajú, ako sú výletné plavby loďou, či možnosť prechodu po moste Márie Valérie do mesta Ostrihom, ktoré sa nachádza na druhom brehu. Most Márie Valérie má dĺžku 509 metrov a je v prevádzke od roku 2001. V Štúrove sa nachádza aj múzeum, galéria rôzne iné zaujímavosti či pamätihodnosti. Jarmok Šimona Júdu sa stal tradíciou a usporadúva sa každoročne v októbri, a to už od roku 1724.

V meste je možné navštíviť kino Danubius, ktoré po rekonštrukcii patrí k najmodernejším kinám na Slovensku a umožňuje premietanie filmov v 3D. Od roku 2004 je v prevádzke aj múzeum. Priaznivci umenia môžu zase navštíviť galériu Júliusa Bartu, ktorá je sprístupnená od roku 1993 a sú tu vystavené diel slovenských i zahraničných maliarov. Za pozornosť stojí i kostol sv. Imricha, ktorý bol dokončený v roku 1701 a nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Menej známym miestom v Štúrove je Rozprávajúca skala – ide o skalu, ktorú v roku 1993 vytvoril Juraj Bartusz a je tu uvedená história mesta. Stojí na Námestí slobody pri Mestskom úrade.

V okolí Štúrova nájdeme aj prírodnú rezerváciu Parížske močiare. Ide o močarisko s rozlohou takmer 200 hektárov, ktoré je domovom viac ako 170 druhov vtáctva, 500 druhov hmyzu a 160 druhov pavúkov a koscov. Žije tu napr. aj Vydra riečna či Korytnačka močiarna. V roku 1966 boli zapísané do zoznamu chránených nálezísk, a taktiež sú zaradené i do zoznamu močarísk chránených podľa Ramsarskej konvencie.

V prípade, že ste fanúšikom cykloturistiky, môžete využiť množstvo cyklistických trás, či už okolo pohoria Burda alebo časťou Dunajskej cyklotrasy, ktorá prechádza mestom.

Rieky regiónu Dunaj, Hron a Ipeľ sú vhodné na vodné športy. Okrem riek, ktoré sú bohaté na ryby, sa môže rybárčiť aj v rybníkoch v obciach Rúbaň, Svodín, Ľubá, Mužla a Búč.

Okolie patrí medzi najvýznamnejšie vinárske oblasti. V obciach má pestovanie hrozna a výroba vína  dlhoročnú tradíciu.